Stichting KopieKoffie

 

Contactgegevens
Handelsnaam: Stichting KopieKoffie
Adres: Chopinlaan 377 2625TN Delft
ANBI-status: in voorbereiding, verwacht eind 2019.
NL91 RABO 0339 9818 65
BTW: NL859707362B01
KvK: 73911658
RSIN: 859707362
Telefoon: 015 20 24 777
E-mail: info@kopiekoffie.nl

Helaas hebben wij geen ANBI-status toegewezen gekregen.

Doelstelling
Op sociaal gebied hebben we impact in de wijk door middel van de sociale versterking die bij KopieKoffie plaatsvindt en door het organiseren van activiteiten waar mensen uit de buurt aan meedoen. Daarnaast hebben we impact op de levens van mensen in de wijk door werkplekken te creëren waar mensen werkervaring op kunnen doen en hun kans op de reguliere arbeidsmarkt wordt vergroot.

Dit is als volgt onder woorden gebracht in de statuten van stichting KopieKoffie:
“De stichting heeft ten doel: het bevorderen van de sociale cohesie in de omgeving van de vestiging, door het faciliteren van ontmoetingen en gesprekken tussen verschillende doelgroepen in de samenleving. De stichting tracht dit doel te bereiken door (…) het exploiteren van KopieKoffie; het aanbieden van werkplekken (met name) voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt;”

De statuten van stichting KopieKoffie zijn hier te downloaden.

Beleidsplan
Het actuele beleidsplan van stichting KopieKoffie is hier te downloaden.

Bestuur
Het bestuur van stichting KopieKoffie bestaat uit:

  • Ruben van Dasler: voorzitter
  • Ida Sonneveld: secretaris
  • Arie van der Vlies: penningmeester

Beloningsbeleid
Het bestuur van stichting KopieKoffie ontvangt geen beloningen of vergoedingen voor hun inzet voor de stichting. De functies van directeur en werkleider binnen het kernteam zijn betaalde functies. Vanwege het minimaliseren van financiële risico’s is het kernteam niet direct in dienst van de stichting, maar wordt gebruik gemaakt van een payroll-constructie in samenwerking met PrintPlezier BV. Voor de functie van directeur is € 45,- per uur afgesproken. De kosten voor de functie van werkleider variëren afhankelijk van leeftijd en werkervaring en zijn rond de € 30,- per uur. Dit is inclusief alle werkgeverslasten, pensioenopbouw en alle noodzakelijke verzekeringen.

Actueel jaarverslag en Financiële verantwoording
Omdat stichting KopieKoffie in februari 2019 is opgericht is er op dit moment nog geen actueel jaarverslag met een financiële verantwoording. Het eerste jaarverslag wordt in het eerste kwartaal 2020 hier beschikbaar gesteld. Het actuele beleidsplan geeft al wel een verslag van de activiteiten tot nu toe en is hier te downloaden. Ook is hierin de financiële prognose en het dekkingsplan van de stichting in te zien.

Beleidsplan

Bekijk en lees ons beleidsplan voor meer informatie over de Stichting KopieKoffie.

Statuten

Bekijk hier de statuten van Stichting KopieKoffie.