Stichting KopieKoffie

Contactgegevens
Handelsnaam: Stichting KopieKoffie
Adres: Chopinlaan 377 2625TN Delft
ANBI-status: via Stichting Chaos en Verwondering
NL91 RABO 0339 9818 65
BTW: NL859707362B01
KvK: 73911658
RSIN: 859707362
Telefoon: 015 20 24 777
E-mail: [email protected]

Stichting KopieKoffie werkt samen met Stichting Chaos en Verwondering. KopieKoffie is aangemerkt als project van deze stichting en donaties via Stichting Chaos en Verwondering zijn aftrekbaar.
IBAN: NL91RABO0339981865 t.n.v. Stichting KopieKoffie

Doelstelling
Op sociaal gebied hebben we impact in de wijk door middel van de sociale versterking die bij KopieKoffie plaatsvindt en door het organiseren van activiteiten waar mensen uit de buurt aan meedoen. Daarnaast hebben we impact op de levens van mensen in de wijk door werkplekken te creëren waar mensen werkervaring op kunnen doen en hun kans op de reguliere arbeidsmarkt wordt vergroot.

Dit is als volgt onder woorden gebracht in de statuten van stichting KopieKoffie:
“De stichting heeft ten doel: het bevorderen van de sociale cohesie in de omgeving van de vestiging, door het faciliteren van ontmoetingen en gesprekken tussen verschillende doelgroepen in de samenleving. De stichting tracht dit doel te bereiken door (…) het exploiteren van KopieKoffie; het aanbieden van werkplekken (met name) voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt;”

De statuten van stichting KopieKoffie zijn hier te downloaden.

Beleidsplan
Het actuele beleidsplan van stichting KopieKoffie is hier te downloaden.

Bestuur
Het bestuur van stichting KopieKoffie bestaat uit:

  • Henk de Vries: voorzitter
  • Ida Sonneveld: secretaris
  • Willem Tom: penningmeester
Vertrouwenspersoon
Heb je als medewerker van KopieKoffie hulp of advies nodig? Of zijn er vervelende dingen gebeurd in de werkomgeving? Neem dan contact op met de vertrouwenspersoon. Als eerste aanspreekpunt is dat Petra van der Schee. Je kunt haar bereiken via [email protected].
Gaat de situatie juist over Petra of kom je er met Petra niet uit? Dan kan je contact opnemen met de tweede vertrouwenspersoon. Dat is Corina de Visser-Bac. Zij is te bereiken via [email protected]
 

Beloningsbeleid
Het bestuur van stichting KopieKoffie ontvangt geen beloningen of vergoedingen voor hun inzet voor de stichting. De functies van directeur en werkleider binnen het kernteam zijn betaalde functies. Daarnaast worden onze vaste barista’s betaald. Tot slot is er een groep collega’s, bestaand uit stagiaires en vrijwilligers, die onbetaald bij KopieKoffie werkt.

Actueel jaarverslag en financiële verantwoording
Het actuele jaarverslag en financiële verantwoording zijn hier te downloaden. (volgen binnenkort)

 

Beleidsplan

Bekijk en lees ons beleidsplan voor meer informatie over de Stichting KopieKoffie.

Statuten

Bekijk hier de statuten van Stichting KopieKoffie.